Om Hallerne

Medarbejdere

Centerchef
Børge Pedersen
tlf. 64731694
E-mail centerchef@haarby-hallerne.dk

Administration
Dorthe Højgaard Andersen
mandag – torsdag kl. 08.00 til 14.00
tlf. 40294588
E-mail kontor@haarby-hallerne.dk

Teknisk servicemedarbejder / livredder / Café
Svømmehals ansvarlig medarbejder søges

Teknisk servicemedarbejder / livredder / Café
Anja Gandrup

Rengøring / Café
Helle Maj

Livredder
Torben Eisland – Schmidt

Rengøring / Svømmehal / Café
Mette Ravn

Løst timelønnede
Carsten – Rengøring
John Carlberg – Livredder
Lars Kofod – Livredder
Campbell Kemp – Livredder
Amanda Johansen – Café
Jacob Ballegaard – Café
Siri Krog – Café
Caroline Pedersen – Ungarbejder
Jonathan Cline – Ungarbejder
Alma Brandt – Ungarbejder

 

IndoorBike
Niels Jørn Jensen
Torben Lohmann 
Torben Eisland – Schmidt
Steffen Christiansen

Bestyrelse

Fonden Haarby Hallerne

Formand

Jim Staffensen
tlf. 23310459
mail: staffensen@gmail.com
Udpeget af Assens Kommune

Tom Kjær Jensen
Udpeget af Assens Kommune

Egon Porsmose
Udpeget af Totalbanken

Flemming Thomsen
Udpeget af brugerorganisationen

Jens Greve
Udpeget af brugerorganisationen

Handelsbetingelser

Betingelser for medlemskab i Haarby-Hallerne

Al ophold i Haarby-Hallerne, herunder opbevaring af medbragt tøj mm. sker på eget ansvar.

Medlemskab: Et medlemskab i Haarby-Hallerne er personligt og må ikke overdrages til, deles med eller anvendes af andre.

Ændringer i de personlige oplysninger som f.eks. navn, adresse, e-mail og telefonnummer skal øjeblikkelig ændres på ens profil oplysninger.

Det er medlemmets ansvar, at Haarby-Hallerne til enhver tid har medlemmets korrekte oplysninger.

Alder: Der er ingen adgang til bruge af Fitness faciliteterne for børn/unge under 15. år.

Elektronisk adgang: Adgangen til henholdsvis Fitness faciliteterne og svømmehallen må kun ske ved, at armbånd/brik indlæses på scanneren ved indgangen til området.

Mister eller beskadiger et medlem sit armbånd/brik skal det straks meddeles til Haarby-Hallerne, som udfærdiger en ny brik/armbånd mod betaling af den til enhver tid gældende pris herfor.

Betaling: Betalingen finder sted månedsvis forud med forfald den 1. i måneden.

Ved oprettelse af et løbende medlemskab betales et oprettelsesgebyr samt kontant for perioden fra oprettelsesdagen til første betaling kan finde sted via Betalingsservice. Det er medlemmets eget ansvar at sikre, at aftalen er korrekt tilmeldt Korttræk evt. Betalingsservice.

Ved køb af elektronisk klippekort betales ligeledes et oprettelsesgebyr.

 Fortrydelsesret: Ved køb af et medlemskab enten via Haarby-Hallernes online booking system eller i Haarby-Hallerne, er der 14 dages fortrydelsesret fra den dag medlemskabet er købt.

Såfremt medlemskabet tages i brug inden udløbet af de nævnte 14 dage bortfalder fortrydelsesretten.

For sen betaling: Betales den løbende ydelse for et medlemskab ikke til tiden spærres det løbende abonnement og der lukkes for adgang til den omhandlede aktivitet.

Ved betaling af den opståede restance gøres abonnementet omgående aktivt igen.

Det løbende abonnement kan gratis sættes i bero i perioder af minimum 1 uge, og max 2 måneder.

Ophør: et medlemskab kan til enhver tid opsiges, med en varsel på løbende måned inden den 15. i måneden. Opsigelse skal ske via ens profil evt. skriftlig til Haarby-Hallerne. ved ophør mister man ikke sin oprettelse.

 

GDPR Politik

De personoplysninger som Fonden Haarby-Hallerne registrerer, kan for eksempel omfatte dit navn, din adresse, din e-mail adresse, din fødselsdato, dit køn og lignende identifikationsoplysninger samt loginoplysninger.

Til hvilket formål registreres oplysningerne
Fonden Haarby-Hallerne registrerer dine personoplysninger for at kunne gennemføre din tilmelding/booking eller levere en given tjeneste til dig, tilmelde dig ønskede faciliteter og for at kunne fremsende opkrævninger og oplysninger vedrørende dine abonnementer, klippekort, tilmeldinger og bookinger.

Sletning af personlige data
Du har mulighed for at anmode Fonden Haarby-Hallerne om at få slettet alle dine personlige oplysninger fra bookingsystemet, men det skal understreges, at dette kun kan ske, såfremt der ikke er forhold hos Fonden Haarby-Hallerne som bevirker, at data skal bibeholdes.
Af hensyn til bogføringsloven vil fakturaer blive bibeholdt i systemet i minimum 5 år.